Śpioszek - Prywatny żłobek Kraków

OFERUJEMY:

 • Profesjonalną i troskliwą opiekę naszych "Cioć" od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 17
 • Bezpieczne i domowe warunki pobytu Dziecka
 • Czynności pielęgnacyjne
 • Gry i zabawy stymulujące rozwój Dziecka
 • Naukę samodzielności oraz pracy w grupie
 • opiekę logopedyczną oraz psychologiczną
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek i naukę wierszyków
 • Możliwość zamówienia posiłków w firmie cateringowej
 • Możliwość pozostawienia wózka na czas pobytu Dziecka w żłobku
 • Szybki kontakt z rodzicem dzięki aplikacji LiveKid

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • rytmiczno - muzyczne;
 • taneczno - ruchowe;
 • logorytmika i zajęcia z elementami logopedycznymi; 
 • manualno-plastyczne oraz sensoplastyczne;
 • ogólnorozwojowe z elementami Integracji Sensorycznej;
 • spacery
 • GORDONKI