Śpioszek - Prywatny żłobek Kraków

Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Krakowa

Dodatkowo w roku 2024 mogą Państwo samodzielnie składać wnioski o dofinansowanie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i uzyskać ok. 400 zł dopłaty do żłobka.

WPISOWE:

Opłata wpisowa - 450 zł pakiety miesięczne

Jest to jednorazowa opłata, którą dokonują Państwo przy podpisaniu umowy. Zapewnia ona dziecku miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie NNW, kremy pielęgnacyjne i pomoce dydaktyczne. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Opłata wpisowa ponawiana jest po roku trwania umowy i wynosi 250 zł

PAKIETY MIESIĘCZNE

• Pakiet Duży Śpioch - cena podstawowa (bez dofinansowań) 1770 zł:

- opieka do 10 godzin dziennie przez 1 miesiąc
- zajęcia dodatkowe
 Kwota dofinansowania z UMK wynosi ok. 700 zł (dokładnie 35 zł na każdy dzień roboczy w miesiącu)

 

 

PAKIET DLA RODZEŃSTWA:

Przy zapisie drugiego Dziecka otrzymuje 10% zniżki (zniżka obowiązuje w czasie kiedy dwójka lub więcej rodzeństwa uczęszcza jednocześnie do żłobka)

WYŻYWIENIE:

śniadanie = 2,60 zł

II śniadanie = 1,60 zł 

obiad = 12,20 zł 

podwieczorek = 2,60 zł 

Wyżywienie całodniowe = 19 zł

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy.doc

/static/upload/store/formularz_zgloszeniowy.pdf

DOTACJA Z UMK

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2024

W roku 2024 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielana jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi średnio 735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-50-58.